HƯỚNG DẪN THANH TOÁN 

1. Hình thức ship COD

- Khách hàng thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên vận chuyển khi nhận hàng. Số tiền cần thanh toán bao gồm giá sản phẩm và phí vận chuyển (nếu có).

2. Hình thức chuyển khoản

Ngân hàng: VCB
Chủ tài khoản: CONG TY TNHH WELLY SPORT

STK: 2047128888

Chi nhánh Ba Đình

3. Thời gian thanh toán

- Thanh toán theo hình thức Ship COD: Khách hàng thanh toán trực tiếp với nhân viên giao vận.

- Thanh toán theo hình thức chuyển khoản: Khách hàng chuyển khoản qua tài khoản sale chung cấp trong thời gian từ 1 -24h.